Services

Hos Nordsjællands Tømrer Og Snedker Firma udfører vi et bredt udvalg af opgaver. Fra bygningskonstruktion til specialiseret snedkerarbejde og renoveringsprojekter.

Vi påtager os kun arbejde, som vi har de fornødne kvalifikationer og ressourcer til at udføre korrekt og rettidigt. Vi udfører alle opgaver med faglig stolthed.

Vi er særligt stærke indenfor bolig- & bygningsrenoveringer, udskiftning af vinduer, ombygninger og tilbygninger.

Vi har god erfaring med total- og hoved-entreprise opgaver hvor vi koordinerer og styrer de forskellige håndværkere (Murer, tømrer, vvs, maler osv.)