Nyt tag med kvist

Kunden ønskede at udnytte tagetagen og ville samtidigt sikre godt lys.
Vi har på den ene side af huset opsat en kanarp med store vinduer. På modsatte side er opsat en karnap og to tagvinduer.