Om os

Gode relationer

Vi er et firma hvor der lægges stor vægt på personlig kontakt, fleksibilitet og gode relationer til bygherre og arkitekt, og vi er af den overbevisning at kommunikation og fleksibilitet gør byggeprocessen betydeligt mere effektiv og minimerer fejl.

Styrker

Vores styrker ligger primært indenfor bolig- & bygningsrenoveringer, udskiftning af vinduer, ombygninger, tilbygninger, og vi påtager os kun arbejde, som vi har de fornødne kvalifikationer og ressourcer til at udføre korrekt og rettidigt. Vi udfører alle opgaver med faglig stolthed.

Et fælles mål

Vi samarbejder aktivt og professionelt med kunden og dennes rådgivere med henblik på en fælles optimering af byggeprocessen i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Vores vision er at være den troværdige og professionelle samarbejdspartner, som tilbyder den bedste bygherreservice, før, under og efter byggeprocessen.

Garanti

Nordsjællands Tømrer Og Snedker Firma er medlem af Dansk Byggeri og Byg Garanti ordningen
– og det er med i prisen.


garanti

Skulle du mod forventning blive utilfreds med det arbejde, du har fået udført, bliver du glad for at have valgt en håndværker, som er medlem af Dansk Byggeri. Vores arbejde er nemlig dækket af Byg Garanti i hele 5 år efter arbejdets afslutning – for helt op til 100.000 kr. inkl. moms.

Byg Garanti

  • Koster ikke ekstra
  • Dækker arbejde udført for private kunder på deres private bolig
  • Er din garanti for, at skader, fejl eller mangler udbedres hurtigst muligt
  • Gælder i 5 år efter arbejdets afslutning
  • Dækker til 100.000 kr. inkl. moms
  • Læs mere på www.byggaranti.dk

Dansk-Byggeri-logo
Hos Nordsjællands Tømrer Og Snedker Firma ApS er vi medlem af Dansk Byggeri. Vi har derigennem adgang til danmarks største byggefaglige fællesskab hvor vi bl.a. har mulighed for at holde os opdateret på ny viden for erhvervet.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring af Nordsjællands Tømrer Og Snedker Firma ydelser udføres i overensstemmelse med By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 2004 om kvalitetssikring af byggearbejder.

Arbejdsmiljø

Nordsjællands Tømrer Og Snedker Firma håndhæver strengt faste og klare aftaler overfor underentreprenører og leverandører om daglig oprydning samt sikkerhed og sundhed på byggepladserne.

Forsikring

Nordsjællands Tømrer Og Snedker Firma har tegnet arbejdsskade- samt erhvervs- og produktansvarsforsikring hos IF forsikring.